ENGLISH
微信二维码
员工通道: | 股票代码:300381 | 举报电话 | 联系我们 | 加入收藏

投资者邮箱:[email protected]      投资者专用电话:0756-8676888-8829      投资者互动平台:点击进入


最新股本状况(单位:股)

总股本: 406,755,366
流通股: 329,642,675
国家股:  
法人股:  
发起人股:  
转配股:  
B股:  
H股:  

最新财务指标(2017年度

每股收益(元): 0.198
每股资本公积金(元): 2.5265
每股未分配利润(元): 1.14
净资产收益率(%): 4.15
每股净资产(元): 4.77


12019期36选7开奖结果